KADIN HASTALIKLARI  VE DOĞUM
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Gebelik takibi

Gebelik sürecinin sağlıklı bir şekilde başlayıp tamamlanması için en uygun olanı daha gebeliğin planlandığı dönemde gebe adayının değerlendirilmesi ve gereken tedbirlerin alınmasıdır.Bunlar arasında; kızamıkçık(rubella), su çiçeği(varicella)toksoplazma(kedi mikrobu),hepatit-B, HIV (AIDS)gibi enfeksiyonların araştırılması, uygun olan aşılamaların yapılması;anemi(kansızlık) diabet(şeker hastalığı)hipertansiyon gibi hastalıkların araştırılıp varlığında tedavinin yapılması, ilaç, sigara, alkol kullanımı ve beslenme alışkanlığı konusunda bilgi verilmesi, gerek gebelik süreci gerekse doğum ile ilgili anne adayının endişelerini giderici,tatmin edici bilgilendirmenin yapılması yer alır.Gebelik öncesi görüşme ayrıca doktor ile gebe adayı arasında karşılıklı güven ve dayanışma ortamının sağlanması açısından da önem arz etmektedir.Kliniğimizde,yuva sıcaklığında samimi bir ortamda başarlı bir şekilde bu hizmet verilmektedir.

Gebelik tanısının konulduğu günden itibaren sizin ve doğacak bebeğinizin sağlığı için belirli aralıklarla takiplere gelmeniz gerekmektedir.Bu sırada yapılacak muayene ve testler ile gebeliğinizin doğal seyrinde gidip gitmediğini öğrenebilecek,olumsuz bir durum varlığında vaktinde tanı ve tedavisini sağlayabileceksiniz.

İlk yada erken dönem muayenesi,gebelik haftasının belirlenmesi,gebeliğin tekil yada çoğul gebelik olduğunun tanısı, fetusun canlı olup olmadığının tespiti,iç veya dış gebelik tanısı için oldukça önemlidir.Ayrıca yapılması gereken testler, kan şekeri, kan grubu, kan sayımı, hepatit antijeni ve antikoru, idrar tahlili ve gerekirse indirekt coombs (kan uyuşmazlığı)vb. yapılacaktır. Tansiyon ve kilo ölçülüp kaydedilir.

11-14.haftalar arasında ense kalınlığının ölçümü ve beraberinde ikili test denilen tarama testinin yapılarak bebekte anomali varlığının araştırılması gerekmektedir.16-18. haftalarda,ikili testi olmayan gebelerde üçlü test denilen ve aynı amaçla yapılan tarama testi yapılabilir ve anomali riski araştırılır.

22-24.haftalar arasında bebeğin ayrıntılı ultrasonografik incelenmesi ile tüm iç ve dış organlarına ait anomali araştırılması,plasentanın yerinin belirlenmesi,rahim ağzı boyunun ölçülerek yetmezlik durumlarının ve buna bağlı oluşabilecek erken doğumların önceden belirlenmesi yapılabilmektedir.

24-28.haftalar arası 50 gr glukoz(şeker)yükleme testi yapılarak gebeliğe bağlı şeker hastalığı olup olmadığı araştırılmalıdır.

32.haftada bebeğin gelişiminin değerlendirilmesi için ultrasonografi yapılmalıdır.

35.haftada NST ile bebeğin genel iyilik hali değerlendirilebilir ve doğuma kadar haftada bir tekrarlanır.

38-39.haftalar arasında bebeğin tahmini doğum ağırlığının belirlenmesi, gebenin pelvik yapısının uygunluğunun araştırılması doğum şeklinin planlanması yapılacaktır.Her ziyarette tansiyon ve kilo ölçümü yapılıp kaydedilecektir.

GEBELİKTE ULTRASON

Gebelikte ultrason, insan kulağının işitemeyeceği,yüksek frekanslı ses dalgalarından yararlanılarak görüntüleme sağlayabilen bir yöntemdir.Ultrason cihazının ses dalgaları gönderen ve dokularda yansıyarak geri dönen dalgaları algılayan,vücuda tutulan kısmına prob denir. Transvaginal ultrasonda bu prob kısmı vajina içerisine kolaylıkla uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır.Erken gebelik dönemlerinde ve bazı jinekolojik potolojilerin değerlendirilmesinde karından bakılan ultrasona göre daha net ve ayrıntılı görüntü sağlar.Kliniğimizde hem transvaginal hemde transabdominal(karından uygulanan) prob mevcuttur ve gebeliğin her döneminde jinekolojik patojilerin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

TIP MERKEZİMİZDE;

NST (NONSTRES TEST)

Anne karnındaki bebeğin iyilik halinin değerlendirilmesinde en sık kullanılan testtir.Bebeğin hareketlerine cevap olarak,bebek kalp atım hızında ki değişiklikleri kaydeden bu test pozitif veya negatif olarak değerlendirilir.

SMEAR TESTİ(PAP TESTİ)

Smear testi,rahim ağzı (serviks)kanseri için bir tarama yöntemi olup rahim ağzından özel bir çubukla sürüntü alma işlemidir.Amaç rahim ağzında henüz kanser olmayan ama yıllar sonra kansere dönüşme riski olan bazı patolojileri tesbit ederek bunları kansere dönüşmeden tedavi edebilmektir.İşlem oldukça kısa sürede ve ağrısız yapılabilmektedir.

KOLPOSKOPİ

Rahim ağzının (serviks)ışıklı büyüteç,kamera benzeri bir aletle incelenmesidir.Görüntü kolposkop denilen dürbüne benzer bir aletle aydınlatılarak 5-40 defa büyütülerek incelenir ve gerekli görülen yerlerden biyopsi alınır.böylece rahim ağzında kanser olmayan ama yıllar sonra kansere dönüşme riski olan lezyonlar erken dönemde saptanarak tedavi imkanı bulur.İşlem sırasında hasta herhangi Bir şey hissetmez,ortalama 15-20 dakika da işlem tamamlanır.

KRİYOTERAPİ(YARA DONDURMA)

Kriyoterapi genellikle rahim ağzındaki hücresel değişikliklerin ve halk arasında yara adı verilen erozyonların tedavisinde kullanılan ve anormal dokuları dondurarak tahrip etme esasına dayanan bir tedavi yöntemidir.Rahim ağzında ağrı sinirleri olmadığı için işlem genellikle ağrısızdır.Ancak rahimde adet sancısını andıran kramp tarzı hafif kasılmalar olabilir.Kriyoterapi öncesi PAP smear testi yapılmış olmalıdır.


WhatsApp Hattı 08:00-18:00 Yukarı