Sondurak Ümran Tıp

Kurumsal Bilgilerimiz

Tıp merkezimiz gücünü çalışanlarından almaktadır. İnsan kaynakları politikalarının ana hedefi; çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerini işlerine etkin ve verimli bir biçimde yansıtmaları ile olur.Süreçlerin tasarlanması ve uygulanması,kurumsal değerlerin korunması ile mümkündür.Çalışanların motivasyonlarının arttırılması kurum kültürü ile oluşmaktadır.

İşe Alım Süreci

Uzun vadede başarı,doğru kişilerin işe alınmasına ve çalışanlarının sürekliliğine dayanır.İşe alım sürecindeki amacımız,müessesemizin başarısına katma değer sağlayacak kişilerin organizasyonumuza dahil edilmesi ile olur.Personel seçme ve yerleştirmede ana ilkemiz;işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi,beceri,davranış) sahip,eğitim düzeyi yüksek,yeniliklere açık,proaktif,kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan takım çalışmasına yatkın değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişileri kurumumuza kazandırmaktır.

İnsan kaynakları müdürlüğü ve ilgili bölüm yöneticisi tarafından gerçekleştirilen mülakatlardan sonra,pozisyonun gerektirdiği kişilik envanteri ve yetkinlik testleri uygulanır.İnsan kaynakları bölümü son aşamaya kalan adayların referans araştırmalarını tamamlayarak iş teklifini gerçekleştirir.

Eğitim Durumu

Müessesemiz çalışanlarına eğitim ve gelişim desteği vererek,onların gerek kişisel gerekse de mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağlamayı,işteki performanslarını ve motivasyonlarını arttırmayı,aralarında ki iletişimi güçlendirerek kurum verimliliğini maksimum düzeye çıkarmayı hedefler.Bu doğrultuda kurum içi ve kurum dışı eğitim programları düzenlenmektedir.

Performans Yönetimi Ve Kariyer

Performans yönetimi ile amacımız,çalışanlarımızın performanslarını en üst düzeye çıkarabilmek,bireysel performanslarını objektif olarak ölçebilmek kariyer ve kişisel gelişim planlarını oluşturabilmek,motivasyonlarını artırabilmek, 'çalışanların işbirliği 'ile kurum performansını yükseltebilmektir.Boş kadroların mümkün olduğu ölçüde kurum içinden doldurulması ilke olarak olarak kabul edilir.Bu doğrultuda,personelin mevcut işinde ki performansı,bilgisi,becerisi,kişilik özellikleri,eğitimi ve deneyim süresi gibi kriterler göz önüne alınarak terfi ettirilir.

Personel Müracaatı

Özel Sondurak Ümran Tıp merkezine genellikle aşağıdaki alanlarda personel alımı yapılmaktadır.Müessesemize müracaat ederken iş müracaat formunu doldurarak yanınızda getiriniz.Formu indirmek için lütfen tıklayınız.

-Hemşirelik Hizmetleri

-Tıbbi Laboratuvar

-Sağlık Memurluğu

-Radyoloji Teknikeri

-Rehberlik Hizmetleri

-Hasta Kayıt,Kabul

-Temizlik Personeli

Sondurak Ümran Tıp
WhatsApp Hattı 08:00-18:00 Yukarı